Nowość! SEED 1dayPure EDOF – dobra jakość widzenia na wszystkich dystansach

SEED 1dayPure moisture Multistage - zdjęcie produktu

SEED 1dayPure moisture Multistage - logo produktu

SEED 1dayPure EDOF to pierwsza tego typu soczewka kontaktowa z rozszerzonym zakresem głębi ostrości (EDOF – Extended Depth of Focus), wyprodukowana w Japonii.

Obecnie coraz więcej osób prezbiopijnych nosi soczewki kontaktowe. Firma SEED nieustannie pracuje nad realizacją potrzeb wzrokowych osób prezbiopijnych i zapewnieniem im wyraźnego widzenia z różnych odległości, przy każdej okazji i w dowolnych warunkach otoczenia.

Dzięki współpracy z Brien Holden Vision Institute (BHVI), światowej klasy instytucją badawczą, firma SEED opracowała innowacyjną soczewkę kontaktową przeznaczoną dla osób prezbiopijnych.

Soczewka SEED 1dayPure EDOF została opracowana i skonstruowana w oparciu o nowatorską teorię, umożliwiającą komfortowe noszenie soczewek przez osoby prezbiopijne w każdym wieku.

Założyciel Brien Holden - Vision Institute

BHVI jest instytucją non-profit, prowadzącą badania nad klinicznymi zastosowaniami odkryć naukowych oraz działającą na rzecz edukacji i zdrowia publicznego. Instytut współpracuje z University of New South Wales w Sydney (Australia), opracowując nowe rozwiązania do ochrony wzroku, w szczególności do korekcji krótkowzroczności i innych wad refakcji. Instytut prowadzi również programy edukacyjne dla specjalistów i promuje działania związane z przeciwdziałaniem pandemii krótkowzroczności. W tym przypadku BHVI opracował technologię rozszerzonej głębi ostrości (EDOF), przeznaczoną do korekcji prezbiopii. Pozwala ona zapewnić dobrą jakość widzenia na wszystkich dystansach, przy jednoczesnej minimalizacji artefaktów obrazu i efektu halo.

Mankamenty konwencjonalnych dwuogniskowych soczewek kontaktowych

Na właściwości użytkowe konwencjonalnych dwuogniskowych (bifokalnych) soczewek kontaktowych mogą wpływać czynniki takie jak zmiana odległości od obserwowanego obiektu i zmieniająca się wielkość źrenicy.

SEED 1dayPure moisture Multistage - Konstrukcja soczewki

W jaki sposób można stworzyć soczewki, zapewniające stabilne właściwości optyczne w szerokim zakresie warunków wzrokowych?

Konstrukcja soczewki EDOF

Brien Holden Vision Institute i SEED wspólnie opracowały i wprowadziły na rynek algorytm, pozwalający uwolnić cały potencjał, wynikający z charakterystyki optycznej (właściwości soczewki) i uwarunkowań wzrokowych (ostrość wzroku użytkowników).

Zastosowanie tego wyjątkowego algorytmu przy opracowywaniu soczewek kontaktowych pozwoliło nam stworzyć unikatową konstrukcję EDOF, minimalizującą wpływ odległości wzrokowej na właściwości optyczne korekcji.

Stanowił on największe ograniczenie konwencjonalnych konstrukcji dwuogniskowych. Soczewka EDOF zapewnia również dobrą jakość obrazu widzianego w zróżnicowanych warunkach.

SEED 1dayPure moisture Multistage - pierścienie Landolta

SEED 1dayPure moisture Multistage - pierścienie Landolta

Konstrukcja soczewek kontaktowych SEED 1dayPure EDOF jest oparta na teorii EODF, co pomaga zapewnić użytkownikowi dobrą jakość widzianego obrazu na wszystkich dystansach, mieszczących się w zakresie głębi ostrości.

Użytkownicy mogą liczyć na niezmienne właściwości użytkowe korekcji na wszystkich dystansach, od dali do bliży.

Stabilne właściwości korekcji w każdych warunkach

SEED 1dayPure moisture Multistage - pierścienie Landolta

Soczewka SEED 1dayPure EDOF charakteryzuje się połączeniem licznych aberracji wyższego rzędu, które są wykorzystywane do optymalizacji jakości obrazu powstającego na siatkówce na różnych dystansach wzrokowych, przy zróżnicowanych wielkościach źrenicy oraz przy decentracji soczewki.

SEED 1dayPure moisture Multistage - pierścienie Landolta

Użytkownicy mogą oczekiwać stabilnych właściwości korekcji w różnych warunkach.

Trzy konstrukcje o różnych zakresach głębi ostrości

W celu realizacji zróżnicowanych potrzeb pacjentów, opracowaliśmy trzy konstrukcje o różnych zakresach głębi ostrości. Każda konstrukcja soczewki wykorzystuje rozszerzoną głębię ostrości i zapewnia rozkład mocy niezbędny do zminimalizowania zauważalnych zmian jakości widzianego obrazu.

SEED 1dayPure moisture Multistage - pierścienie Landolta

SEED 1dayPure moisture Multistage - pierścienie Landolta

Chociaż soczewka typu „High” zapewnia najszerszy zakres głębi ostrości, to najlepszą jakość obrazu można uzyskać w soczewce o najwęższym zakresie (typu „Low”).

PROCEDURA DOBORU KOREKCJI PREZBIOPII

 1. DOBÓR PACJENTÓW

  Idealne przypadki prezbiopii do stosowania soczewek SEED 1dayPure EDOF:

  • Cylindryczna wada refrakcji ≤ 1,00 D;
  • Nie ma nadmiernych wymagań lub oczekiwań dotyczących widzenia.

  Osoby prezbiopijne, u których stosowanie soczewek może nie być zadowalające:

  • Krytyczne lub bardzo szczegółowe wymagania wzrokowe zarówno w dali jak i w bliży;
  • Cylindryczna wada refrakcji > 1,00 D (w dowolnej osi) w jednym oku lub w obydwu oczach;
  • Jednooczna ostrość wzroku w dali poniżej 0,5 po skorygowaniu wady refrakcji ekwiwalentem sferycznym;
  • Średnica źrenic < 2,5 mm w warunkach mezopowych (np. przy pełnym oświetleniu gabinetu);
  • Zaburzenia widzenia obuocznego (np. niedowidzenie lub zez);
  • Osoby oczekujące zupełnej rezygnacji z noszenia korekcji okularowej na zawsze, nawet przy wykonywaniu;
  • specjalnych zadań wzrokowych lub w szczególnych warunkach.
 2. WSTĘPNY DOBÓR SOCZEWEK

  Krok 1. Określenie mocy soczewki kontaktowej

  Należy przeprowadzić badanie refrakcji, obliczyć ekwiwalent sferyczny i określić parametry korekcji po kompensacji odległości vertex.

  SEED 1dayPure EDOF mogą nie zapewnić zadowalającej jakości widzenia pacjentom z cylindryczną wadą refrakcji przekraczającą 1,00 D.

  Krok 2. Określenie addycji (dodatku do bliży)

  W założonej pełnej korekcji do dali, należy określić moc addycji w oparciu zależności od potrzeb wzrokowych pacjenta związanych z czytaniem (czasopisma, smartfon, tablet, etc.).

  Krok 3. Określenie oka dominującego

  Preferowana jest metoda nieostrości naprzemiennej.

  • Umieścić próbną soczewkę sferyczną +1,5 0D najpierw przed jednym, a potem przed drugim okiem. W tym czasie pacjent ma założoną pełną korekcję do dali i patrzy obuocznie na rząd najmniejszych zauważalnych dla niego optotypów na tablicy (do badania z odległości 6 metrów).
  • Oko, dla którego soczewka +1,50 D powoduje w ocenie pacjenta mniejszą nieostrość obrazu (tzn. komfort widzenia jest większy) jest okiem niedominującym.
  • Jeżeli powyższa metoda nie sprawdza się w danym przypadku, należy spróbować metody wskazywania obiektu palce m lub metody trójkąta.

   

  Krok 4. Wybór odpowiedniej soczewki

  W oparciu o ustalone wcześniej parametry korekcji, należy wybrać odpowiednią konstrukcję (patrz Tabela 2) i założyć soczewki pacjentowi.

  SEED 1dayPure moisture Multistage - pierścienie Landolta

  Krok 5. Osiadanie soczewki

  Po założeniu soczewek, pozwalamy soczewkom osiąść na powierzchni oka przez 10 minut. Należy poprosić pacjenta o przejście do poczekalni oraz przeglądanie czasopism i patrzenie przez okno, co pozwoli mu ocenić działanie soczewek poza gabinetem.

  Krok 6. Sprawdzenie jakości widzenia w dali i w bliży

  Należy ocenić ostrość widzenia jedno i obuocznego.

  • Aby poprawić visus w dali, należy dodać -0,25 D do korekcji oka dominującego lub obydwu oczu.
  • Aby poprawić visus w bliży, należy dodać +0,25 D do korekcji oka niedominującego lub obydwu oczu.

  Nadrefrakcja i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

  • Jeżeli pacjent ma problemy z adaptacją, należy zamienić miejscami zastosowane konstrukcje soczewek (z prawego oka na lewe i odwrotnie), ponieważ niektórzy pacjenci nie wykazują silnej dominacji oka.
  • Nie należy posługiwać się foropterem, ponieważ nie pozwala on zaobserwować naturalnej pozycji głowy, kierunku spojrzenia ani średnicy źrenic.
  • W przypadku wątpliwości, która spośród dwóch sąsiednich mocy korekcji będzie właściwa, należy wybrać moc bardziej dodatnią.
 3. OCENA DOPASOWANIA SOCZEWEK I PRZEPISANIE KOREKCJI

  Jeżeli zadowalające są dopasowanie i centracja soczewki, ruchomość oraz komfort, a ostrość wzroku jest odpowiednia, należy przepisać dobrane soczewki pacjentowi.

Cechy materiału SIB – materiał zwitterowany

Skrót „SIB” oznacza wiązania jonowe SEED (SEED Ionic Bond), zapewniające biokompatybilność materiału.

Każda para soczewek z rodziny SEED PURE jest wykonana z oryginalnego materiału SIB, zawierającego jednocześnie jony dodatnie i ujemne, dzięki czemu jego ładunek elektrostatyczny jest stabilny.

Przeciwdziała on osiadaniu kurzu i zanieczyszczeń na soczewce, a jednocześnie zapewnia wysoką zawartość wody.

SEED 1dayPure moisture Multistage - grafika stabilizacji ładunku

Duża odporność na zanieczyszczenia

SEED 1dayPure moisture Multistage - grafika odporności na odpady

Wilgoć zawartą w soczewkach możemy podzielić na dwa rodzaje: wolną wodę podlegającą odparowywaniu i wodę związaną, która nie odparowuje.

Materiał zwitterionowy SIB zawiera jony dodatnie i ujemne, wobec czego silniej przyciąga wilgoć.

Dlatego współczynnik wiązania wody przez materiał SIB jest wyższy w porównaniu do innych soczewek wykonanych z materiałów anionowych o wysokiej zawartości wody.

Z tego względu, nawet jeżeli inne konwencjonalne soczewki anionowe mają tę samą nominalną zawartość wody, SEED 1dayPure EDOF skuteczniej zapobiegają jej odparowywaniu.

32 soczewki w jednym opakowaniu

Opakowanie SEED 1dayPure moisture for Astigmatism zawiera 32 soczewki. Pudełko jest równie kompaktowe jak inne opakowania zawierające 30 sztuk, ale zawiera 2 dodatkowe soczewki.

Oznaczenie na soczewce

Na soczewce znajduje się wygrawerowane oznaczenie, pozwalające użytkownikowi odróżnić zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię soczewki, co pozwala zapewnić łatwe i bezpieczne użytkowanie SEED 1dayPure EDOF.

SEED 1dayPure moisture Multistage - wskazowka

Wysokiej jakości proces produkcji w Japonii

Cały proces produkcji soczewek SEED 1dayPure EDOF odbywa się pod ścisłą kontrolą laboratorium SEED w Kounosu.

Każda para soczewek kontaktowych SEED jest produkowana z ogromną starannością, aby zapewnić oczom użytkowników jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

SEED traktuje bardzo poważnie ochronę środowiska i dba o nią w swoich zakładach.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Cechy soczewek
Nazwa produktu SEED 1dayPure EDOF
Marka SEED 1dayPure EDOF
Tryb noszenia Jednodniowy
Klasyfikacja FDA Grupa IV
Materiał soczewki 2-HEMA, monomer o ładunku ujemnym, monomer o ładunku dodatnim, MMA, EGDMA
Barwnik Pigment ftalocyjaninowy
Kolor soczewek Niebieski
Przepuszczalność tlenowa 30.0 x 10-11 (cm2/sec) (mL02 /(mL x mmHg))
Transmisyjność tlenu 42.9 x 10-9 (cm/sec) (mL02 /(mL x mmHg)) (przy mocy -3.00D)
Współczynnik refrakcji 1,406
Przepuszczalność światła 98%
Zawartość wody 58%
Metoda produkcji Odlew matrycowy
Specyfikacja soczewek
Krzywizna bazowa 8,40 mm
Zakres mocy od +5,00 D do -8,00 D (zmiana co 0,25 D)
od -8,50 D do -12,00 D (zmiana co 0,50 D)
Rozszerzona głębia ostrości (EDOF)

Low (mały zakres głębi ostrości)

Mid (średni zakres głębi ostrości)

High (duży zakres głębi ostrości)

Średnica 14,2 mm
Grubość w centrum 0,07 mm (dla soczewki o mocy -3,00 D)
Oznaczenia na soczewce

Typ "Low" oznaczenie "EL"

Typ "Mid" oznaczenie "EM"

Typ "High" oznaczenie "EH"

Opakowanie 32 soczewki w opakowaniu

broszura informacyjna

Copyright © 2024 Aqualens. Created by TOMP.
Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie
Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić wam najlepsze doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. W przypadku odmowy użycia ciasteczek, strona może nie funkcjonować poprawnie.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Analytics
Narzędzia wykorzystywane do analizy danych w celu mierzenia efektywności strony oraz zrozumienia jak ona działa.
Google Analytics
Rozumiem
Odrzuć