EyeBrid1 

Menicon Z Night

 
 
 
 

rekomendowany gabinet

 
 
 
 

Zakładanie miękkich soczewek

  1. Po dokładnym umyciu i spłukaniu rąk układamy soczewkę na opuszce palca wskazującego.
  2. Palcem drugiej ręki odciągamy ku górze i stabilizujemy górną powiekę.
  3. Dolną powiekę odciągamy ku dołowi palcem środkowym ręki z soczewką.
  4. Na maksymalnie odsłonięte w ten sposób oko delikatnie układamy soczewkę i cofamy palec wskazujący.
  5. Nie puszczając powiek spoglądamy w prawo, lewo, na dół i ku górze.
  6. Soczewka ułożyła się we właściwej pozycji. Następnie delikatnie zwalniamy dolną, potem górną powiekę.
  7. Procedurę powtarzamy dla drugiego oka.
  • Przed założeniem sprawdzamy stronę soczewki - jeśli brzegi soczewki nie są wywinięte na zewnątrz, soczewka jest na właściwej stronie.Drugi sposób sprawdzenia strony - ułożoną na palcu wskazującym soczewkę delikatnie uciskamy z obu stron kciukami; jeśli brzegi soczewki mają tendencję do stykania się - soczewka jest na właściwej stronie; jeśli nie udaje się ich zbliżyć - należy soczewkę odwrócić.
  • Przed założeniem zaleca się spłukać soczewkę świeżym roztworem soli fizjologicznej, np. Piiloset Saline Solution.

  • Powyższe wskazówki dotyczą wyłącznie miękkich soczewek kontaktowych. Porady dotyczące zakładania twardych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych zostały umieszczone w osobnej sekcji.
EyeBrid1 

Menicon Z Night

 
 
 
 

rekomendowany gabinet